Regnskabsfører

Skovbo Data har i mange år udbudt systemer til kirkesektoren, men startede oprindeligt i 1981, som bogføringsfirma for Den Danske Folkekirke.

Vi har derfor meget stor erfaring og indsigt i kirkesektoren samt for generel regnskabsførelse, hvilket sikrer vores regnskabskunder en meget høj kvalitet i både den daglige regnskabsførelse samt for årsregnskab og budget.

Regnskab og budget

Skovbo Data tilbyder, at være ekstern regnskabsfører for menighedsrådet. Denne service dækker over løbende bogføring, betalinger af regninger, lønadministration, periodiske rapporteringer (herunder kvartalsregnskaber), udarbejdelse af årsregnskab samt udkast til årsbudget.

Ønskes andre ydelser, som eksempelvis regnskabsaflæggelse på menighedsrådsmøde, kan dette aftales.

Menighedsrådets ønsker tilgodeses i de enkelte aftaler, så vi sikrer menighedsrådet altid ved hvordan økonomien aktuelt ser ud og hvad fremtiden bringer.

For de fleste sogne vil nedenstående prismodel kunne anvendes, og vil således på baggrund af sognets aktuelle behov kunne tilpasses – alt efter hvilke dele de ønsker hjælp til:

Priser pr måned:                                                                                        

Artskontering og bogføring af bilag (ca. 800 bilag pr. år)     Kr.   4.800,-
Lønindberetning og afstemning (ca. 10 medarbejdere)           Kr.   1.000,-
Betaling af regninger       Kr.   1.500,-


Udarbejdelse af årsafslutning:

450,00 pr. forbrugt time. Det forventes at tidsforbruget vil være ca. 10 timer.

Skovbo Data forudsætter, at der som minimum gives adgang til DAB, skat.dk, virk.dk samt adgang til samtlige bankforbindelser.

Møder/Kørsel/Porto

Møder afregnes på timepris kr. 450,- pr. time, og kørsel afregnes ud fra offentlig gældende takst. Evt. porto vil blive viderefaktureret.

Alle priser er eksklusiv moms.

  • Skovbo Data
  • Industrivænget 18
    4622 Havdrup

  • CVR nummer: 66 81 07 12