Havdrup d. 6. juni 2019
Brugermøder
 

Vi har fra Skovbo Data side valgt at genoptage brugermøder/kurser rundt om i landet, så vi igen kan komme lidt tættere på jer som brugere og for bedre at kunne forstå de udfordringer I sidder med i det daglige.

Møderne skal ses som en slags erfa-gruppemøde, samtidig har vi gennem årene samlet en hel masse tips og tricks som vi gerne vil dele med jer.
 Vi vil gennemgå nogle generelle emner, hvor vi på supporten oplever at I som brugere har vanskeligheder. Der vil endvidere være mulighed for at diskutere emner/problemstillinger, som deltagerne finder relevante at behandle.

Skovbo Data stiller gratis underviser til rådighed. Vi forestiller os at brugermøderne kan afholdes enten i provstiregi eller som lokale møder. I begge tilfælde kræves minimum 10 deltagere. Tilmelding, lokaler og eventuel forplejning håndteres af de lokale, der står bag mødet. Ønsker man lokalt at få dækket udgifter til forplejning eller andre udgifter, kan man vælge at tage penge for dette.

Deltagerne kan tage sin computer med, men der vil ikke være mulighed for specifik hjælp til den enkelte kirke, da møderne har et mere overordnet sigte.

Brugermøderne forventes at løbe af staben i løbet af efteråret/vinteren. Vi tænker, at et sådant brugermøde vil tage 5-6 timer inkl. pauser.

Har du lyst at forestå eller få dit provsti til at afholde et sådant brugermøde, kan du kontakte os for yderligere information.

Du modtager denne nyhedsmail, da du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, skal du kontakte Skovbo Data.
Send mail med kirkens navn, dit navn og den mail, du modtager nyhedsmailen på til sd@skovbodata.dk

Se nyhedsbrevet online eller udskriv nyhedsbrevet her


2020 © Skovbo Data.