Havdrup d. 2. juli 2019
Nyheder i systemet
 

Breve til e-Boks
Det er nu muligt at gemme brevskabeloner (e-Boks-Tomt brev), således at har man breve som eksempelvis §17 Misvedligeholdelses brev, legatudløb eller andre breve, kan disse nu gemmes direkte i systemet, så man blot behøver at hente skabelonen frem og sende det direkte i e-Boks. Se mere i vores vejledning her.

Skærmbillede "Begravet"
Tidligere blev fanen Afdød altid vist, når man enten skulle oprette en ny begravet eller se en allerede begravet. Systemet er nu ændret til at åbne fanen Handlinger hvis der enten er angivet CPR nr. eller navn. Meningen med ændringen er for at man ikke skal skifte faneblad, da man oftest bare gerne vil taste oplysningerne i fanen Handlinger.

Indstilling af fredningstid.
Har man et ønske om at kunne indstille fredningsudløb til anden dato end 31/12, kan dette nu lade sig gøre. Det anbefales ikke da der så skal udskrives udløbsbreve hver måned.
Åbning for denne mulighed kan kun foretages af supporten.


Kirkegårdskort

Kirkegårdskortet har fået en markant makeover, som har været til test hos udvalgte kirkegårde. Erfaringerne fra de udvalgte kirkegårde har været meget positive.

  • Du kan nu gemme forespørgsler, og dermed er det i den nye version blevet superhurtigt at se, hvor de ledige gravsteder er, hvornår gravsteder udløber, eller hvor der fx skal udføres forskellige opgaver.
  • Ved at klikke på et gravsted får du nu vist nøgledata for det valgte gravsted: Hvem er ejer, og hvilke aftaler og fredningstider mv. er der på det enkelte gravsted.
  • Billeder af gravstederne er også blevet en vigtig del af kortet og er med til at give et uovertruffet overblik.
  • Gravsteder bliver nu vist i kortet som arealer, og det betyder, at man med kortet kan få et nøjagtigt overblik over fx antallet af kvadratmeter, der skal renholdes, grandækkes osv.
  • Vi har i det nye kortmodul opnået en markant forbedring af hastigheden, og det betyder, at du hurtigt kan flytte dig rundt på kortet og ændre i zoomniveauet.

Kirkegårdskortet er blevet væsentligt hurtigere og nemmer at søge i. Bruger man telefon eller tablet ude på kirkegården, vil en grafisk oversigt over gravsteder der eksempelvis skal grandækkes eller renholdes, vil dette arbejde meget hurtigere.

Kortet vil blive implenteres hos alle kortkunder. Vi kan på stående fod ikke oplyse hvornår løsningen implenteres i netop dit kortmodul.


Brugermøder

Vi har fra Skovbo Data side valgt at genoptage brugermøder/kurser rundt om i landet, så vi igen kan komme lidt tættere på jer som brugere og for bedre at kunne forstå de udfordringer I sidder med i det daglige.

Møderne skal ses som en slags erfa-gruppemøde, samtidig har vi gennem årene samlet en hel masse tips og tricks som vi gerne vil dele med jer.
 Vi vil gennemgå nogle generelle emner, hvor vi på supporten oplever at I som brugere har vanskeligheder. Der vil endvidere være mulighed for at diskutere emner/problemstillinger, som deltagerne finder relevante at behandle.

Skovbo Data stiller gratis underviser til rådighed. Vi forestiller os at brugermøderne kan afholdes enten i provstiregi eller som lokale møder. I begge tilfælde kræves minimum 10 deltagere. Tilmelding, lokaler og eventuel forplejning håndteres af de lokale, der står bag mødet. Ønsker man lokalt at få dækket udgifter til forplejning eller andre udgifter, kan man vælge at tage penge for dette.

Deltagerne kan tage sin computer med, men der vil ikke være mulighed for specifik hjælp til den enkelte kirke, da møderne har et mere overordnet sigte.

Brugermøderne forventes at løbe af staben i løbet af efteråret/vinteren. Vi tænker, at et sådant brugermøde vil tage 5-6 timer inkl. pauser.

Har du lyst at forestå eller få dit provsti til at afholde et sådant brugermøde, kan du kontakte os for yderligere information.

Du modtager denne nyhedsmail, da du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, skal du kontakte Skovbo Data.
Send mail med kirkens navn, dit navn og den mail, du modtager nyhedsmailen på til sd@skovbodata.dk

Se nyhedsbrevet online eller udskriv nyhedsbrevet her


2020 © Skovbo Data.